Prim-prorector pentru activitatea didactică  – conf. univ., dr. Lidia Pădureac 

Tel: (231) 52-396

Informații personale  CV-ro / CV-en

 lidiapadureac@gmail.com

 

 

 

Directorul Centrului de Formare Profesională Continuă – conf. univ., dr. Tatiana Bularga

Tel: (231) 52-412

Informații personale  CV-ro 

E-mail: tbularga@gmail.com