Formare continuă profesională
Tel: (231) 52-412
Adresa:

Str. Pușkin, nr. 38, MD-3100 Bălți

E-Mail:

formare.continua@usarb.md