LISTA GRUPELOR PENTRU ORARUL ON-LINE

STAGII DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

BL F Biologie
CM F Chimie
EM F Educație muzicală
EMT F Educație muzicală timpurie
ET F Educație tehnologică
FZ F Fizică
IA F Instruire artistică
IF F Informatică
LE F Limba engleză
LF F Limba franceză
LG F Limba germană
LLRA F Limba și literatura română (școala alolingvă)
LLRM F Limba și literatura română
LLRS F Limba și literatura rusă
LLU F Limba și literatura ucraineană
MAC F Managementul activităților culturale și artistice
ME F Management educațional
MT F Matematică
PÎP F (română) Pedagogie în învățământul primar
PÎP F (rusă) Pedagogie în învățământul primar
PP F (română) Pedagogie preșcolară
PP F (rusă) Pedagogie preșcolară
TAI F Strategii de învățare eficientă și Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC

PROGRAME DE RECALIFICARE PROFESIONALĂ

PÎP RF Pedagogie în învățământul primar
PP RF Pedagogie preșcolară

PROGRAME DE CALIFICARE PROFESIONALĂ SUPLIMENTARĂ

PÎP CF Pedagogie în învățământul primar
PP CF Pedagogie preșcolară

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ

MP F Modul Psihopedagogic