Centrul de formare profesională continuă (CFPC) are drept scop dezvoltarea profesională a beneficiarilor săi, ajutându-i să devină mai competitivi pe piața muncii. CFPC oferă o varietate de cursuri atractive tuturor celor care doresc își dezvolte competențele profesionale, ceea ce ar spori gândirea lor critică, creativitatea, inițiativa, rezolvarea de probleme, luarea deciziilor și gestionarea constructivă a sentimentelor. Beneficiarii sunt încurajați să participe activ la selectarea conținuturilor formării, feedbackul lor fiind decisiv în procesul organizării formării propriu-zise. Prestatorii de servicii din cadrul CFPC sunt receptivi la doleanțele beneficiarilor. Totodată, ei au grijă să își reactualizeze cursurile ținând cont de ultimele tendințe din domeniu, precum și de cele de pe piața muncii.

Flashmob organizat în cadrul realizat în cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional Education (TEACH ME)

 

Programe de formare continuă, elaborate în cadrul proiectului TEACH ME, autorizate de ANACEC

Proiectul Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education/,,Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă”, număr de referință 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP TEACH ME, finanțat cu  suportul Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus+  a consolidat și a dezvoltat Centrul de Formare Continuă USARB prin activități de cercetare, dezvoltarea resurselor umane, ghidare, realizare de stagii, dezvoltarea infrastructurii etc. Proiectul a fost coordonat la nivel instituțional de către Valentina PRIȚCAN, prorector pentru activitatea ştiinţifică şi relaţii internaţionale, conf. univ., dr., 

În data de 4 decembrie 2018, Comisia de evaluare externă a ANACEC a realizat o vizită la Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de formare continuă, elaborate în cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-Network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME)/,,Crearea E-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă”:

  • ,,Strategii de învățare eficientă” – 5 ECTS;
  • ,,Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC-5 ECTS”.

În urma evaluării externe, ANACEC a eliberat în data de 20 mai 2019 Certificatul de evaluare externa a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie a programelor de formare continuă, elaborate în cadrul proiectului TEACH ME:

  • ,,Strategii de învățare eficientă” – 5 ECTS;
  • ,,Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC-5 ECTS”.

Mai multe detalii despre proiectul Teach Me găsiți pe:

Site-ul oficial al proiectului Teach Me: http://teachme.ust.md/

Pagina Teach Me din cardul USARB:   

 https://sites.google.com/site/usarbteachme/despre-proiect

Pagina Facebook – TeachMe implementare USARB: 

 https://www.facebook.com/Teach-Me-implementare-USARB-924793717688257/

Pagina Centrului de Formare Continuă USARB: http://formare.usarb.md/despre/

Vă așteptăm cu drag la cursuri de formare profesională continuă organizate în USARB!