Centrul de Formare Profesională Continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți oferă un set de programe de formare continuă, care răspund necesităților beneficiarilor. Formarea profesională continuă a adulților se realizează prin:

  • programe de perfecționare/specializare, cu durata 150-900 ore/5-30 credite de studii;
  • programe de recalificare profesională conexe specialității formării profesionale inițiale absolvite, cu durata 1800-3600 ore/60-120 credite de studii.

Planul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale preuniversitare, anul 2024

Planul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale preuniversitare, anul 2023

Planul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale preuniversitare, anul 2022

Planul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice preuniversitare pentru anul 2021

Cursuri de perfecționare a cadrelor didactice preuniversitare, anul 2018

Сursuri de calificari suplimentare si de recalificare profesionala anul 2018

Cursuri tematice de perfecționare/specializare, anul 2018