Cei peste 50 de formatori ai Centrului de Formare Profesională Continuă sunt titulari ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, formatori naționali, cercetători, practicieni, reprezentanți ai organelor administrative și de drept, membri ai organizațiilor non-guvernamentale, personalități de valoare din domeniul corespunzător.

Catedra de Științe ale Educației

Șova Tatiana, dr.., conf. univ., decana Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte

CV

  Rusov Veronica, asist. univ., prodecana Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte

CV

         
Bețivu Aurelia, dr., lect. univ., șefa Catedrei de Științe ale Educației

CV

  Gagim Ion, prof. univ., dr. hab.

CV

 

         
Ciobanu Lora, dr., conf. univ.

CV

  Sacaliuc Nina, dr., conf. univ.

CV

         
Brițchi Aliona, dr., conf. univ.

CV

  Bejan Angela, dr., lect. univ.

CV

         
Gînju Tatiana, dr., lect. univ.

CV

  Panco Tatiana, dr., lect. univ.

CV

         
Foca Eugenia, asist. univ.

CV

  Postolachi Iulia, dr., asist. univ.

CV

         
Paiul Irina, asist. univ.

CV

  Putină Dorina, asist. univ.

CV

         
Catedra de Psihologie

 

Corcevoi Maria, dr., lect. univ.

CV

  Nacai Lilia, asist. univ.

CV

         
Garbuz Vasile, asiste. univ.

CV

     

Catedra de arte și educație artistică
 
Bularga Tatiana, dr., conf. univ., șefa Catedrei de arte și educație artistică

CV

  Cosumov-Țurcanu Marina, dr., conf. univ.

CV

         
Crișciuc Viorica, dr., conf. univ.

CV

  Granețkaia Lilia, dr., conf. univ.

CV

         
Gupalova Elena, dr., conf. univ.

CV

  Morari Marina, dr., conf. univ.

CV

         
Tetelea Margareta, dr., conf. univ.

CV

     
 
Catedra de matematică și informatică  

 

Gașițoi Natalia, dr., conf. univ. Rector

CV

  Ciobanu Ina, dr., conf. univ., decana Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului

CV

         
Țîcău Vitalie, asist. univ., șeful Catedrei de matematică și informatică

CV

  Cabac Valeriu, prof. univ., dr.

CV

         
Zastînceanu Liubov, dr., conf. univ.

CV

  Negara Corina, dr., conf. univ.

CV

         
Popov Lidia, dr., lect univ.

CV

  Rotari Tatiana, asist. univ.

CV

 

Catedra de limbă română și filologie romanică  

 

Trinca Lilia, dr., conf. univ., decana Facultății de Litere

CV

  Lacusta Elena, dr., conf. univ., șefa Catedrei de limbă română și filologie romanică

CV

         
Popa Viorica, dr., conf. univ.

CV

  Raciula Lilia, dr., conf. univ.

CV

         
Balanici Lucia, asist. univ.

CV

  Costin Iraida, dr., asist. univ.

CV

         
Dănilă Violina, asist. univ.

CV

     
 
Catedra de filologie engleză și germană 

 

Chira Oxana, dr., conf. univ., Șefa Catedrei de filologie engleză și germană

CV

  Țaulean Micaela, dr., conf. univ.

CV

         
Cebotaroș Viorica, dr., conf. univ.

CV

  Condrat Viorica, dr., conf. univ.

CV

         
Guranda Elvira, dr., conf. univ.

CV

  Muntean Ana, asist. univ.

CV

         
Varzari Elena, asist. univ.

CV

  Bogdan Silvia, asist. univ.

CVCatedra de literatura română și universală

 

Leahu Nicolae, dr., conf. univ., șeful Catedrei de literatura română și universală

CV

  Leahu Raisa, asist. univ.

CV

         
Vrabie Diana, dr., conf. univ. CV   Cojocari Alina, asist. univ. CV