Acte normative cu aplicabilitate internă

 

2024

 

Planul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale preuniversitare, anul 2024

 

2023 Planul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale preuniversitare, anul 2023

Calendar cursuri de formare profesională continuă, anul 2023

 

2022 Planul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice și manageriale preuniversitare, anul 2022  

 

2021 Planul cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice preuniversitare pentru anul 2021   

 

2020 Cursuri de formare profesională continuă a cadrelor didactice și manageriale preuniversitare perioada: 28.09.2020-10.10.2020   

Planul cursurilor de formărea profesională continuă a cadrelor didactice și manageriale preuniversitare în anul 2020

2019     

 

2018 Cursuri tematice de perfecționare/specializar   

Cursuri de perfecționare a cadrelor didactice preuniversitare

Regulament cu privire la procedurile de înscriere la programele de formare profesională continuă în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Regulament cu privire la monitorizarea calității programelor de formare profesională continuă și evaluarea rezultatelor academice ale cursanților înUniversitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

2017 Regulament cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului de Formare Profesională Continuă   

Planul de dezvoltare strategică a Centrului de Formare Profesională Continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Cursuri de calificare/recalificare profesională, anul 2017

Module/Programe tematice de specializare, anul 2017

Cursuri de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare, anul 2017

 

2016 Plan de perfectionare a cadrelor didactice preuniversitare, anul 2016   

 

2015 Programe tematice de specializare    

Cursuri de recalificare profesională

Activitatea Centrului de formare profesională continuă în anul calendaristic 2015

Acte normative cu aplicabilitate națională

Ordine și dispoziții

Metodologia de elaborare a programelor de formare profesională a adulților și a curriculumului în cadrul învățării pe tot parcursul vieții

Ordinul MECC nr. 1469 din 31.12.2020 cu privire la organizarea formării continue a cadrelor didactice și manageriale în anul 2021

Ordinul MECC nr. 92 din 03.02.2020 cu privire la organizarea formării continue a cadrelor didactice și manageriale în anul 2020

Ordin nr. 600 din 06 iulie 2017 cu privire la coordonarea și autorizarea sau acreditarea programelor de formare continuă

Ordin nr. 1247 din 31 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la personalizarea automatizată. eliberarea, evidența și păstrarea actelor de studii pentru furnizorii de formare a adulților

Hotărâri de guvern

Hotărârea Guvernului RM Nr. 193 din 24.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților

Hotărârea Guvernului RM Nr. 191 din  22.04.2015 cu privire la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional (ANACIP)

Hotărârea Guvernului RM Nr. 193 din  24.03.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulților

Hotărârea Guvernului RM Nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă.

Legi

Constituția Republicii Moldova

Codul Educației al Republicii Moldova

Link-ul utile

Site-ul oficial a Ministerului Educației și Științei a Ucrainei

Site-ul oficial al Ministerului Educației Naționale a României

Site-ul oficial a Uniunii Europene