Centrul de Formare Profesională Continuă este o subdiviziune a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, creată în baza deciziei Senatului USARB din 25.10.2017, procesul-verbal nr. 2.

Misiunea Centrului este de a asigura formarea profesională continuă a adulților prin programe care includ o totalitate de activităţi de pregătire teoretică şi/sau practică în vederea realizării obiectivelor de formare de competenţe pentru un anumit domeniu. Activitatea CFPC se fundamentează pe principiile educaţiei generală a adulţilor și pe principiile formării profesionale continue a adulţilor.

Beneficiarii Centrului au dreptul:

  • să participe la selectarea conținuturilor formării;
  • să beneficieze de serviciile Bibliotecii științifice a USARB;
  • să utilizeze spațiile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic Nortek;
  • să participe la seminare și conferințe și alte activități desfășurate în cadrul USARB.