1. Care este diferența dintre cursurile de recalificare și cursurile de perfecționare?

Cursurile de recalificare și cursurile de perfecționare sunt două tipuri de programe de formare profesională, dar sunt concepute pentru scopuri diferite.

Scopul principal al cursurilor de recalificare este de a pregăti o persoană pentru a lucra într-un domeniu nou față de cel în care a lucrat anterior. Aceste cursuri sunt concepute pentru persoanele care își schimbă cariera și doresc să dobândească competențe și cunoștințe noi pentru a se angaja într-un domeniu diferit.

Cursurile de perfecționare sunt concepute pentru a îmbunătăți sau a extinde competențele și cunoștințele unei persoane în domeniul său actual de lucru. Ele sunt destinate celor care doresc să-și îmbunătățească performanța în domeniul lor actual, să se mențină actualizați cu noile tehnologii sau metode de lucru sau să-și dezvolte abilități specifice pentru a avansa în carieră.

 

 1. Pentru cine sunt destinate cursurile de perfecționare?

Cursurile de perfecționare pentru cadrele din învățământ preuniversitar sunt destinate profesorilor și educatorilor care doresc să-și îmbunătățească abilitățile pedagogice și să-și adapteze metodele de predare la nevoile și cerințele în schimbare ale elevilor. Aceste cursuri oferă oportunități de dezvoltare profesională, inclusiv instruire în utilizarea tehnologiilor educaționale moderne, gestionarea clasei și abordări pedagogice inovatoare, pentru a asigura o experiență de învățare mai eficientă și mai angajantă pentru elevi.

 

 1. Ce acte trebuie depuse pentru a fi admis la cursurile de perfecționare?

Dosarul de admitere la cursurile de perfecționare trebuie să conțină urmatoarele acte:

 • Fișa de înscriere la studii sau completarea formularului online disponibil pe https://formare.usarb.md/
 • Buletin de identitate (copie)
 • Actul de studii (copie)
 • Supliment la diplomă (copie)
 • Actul ce confirmă schimbarea numelui după absolvirea instituției (copie)
 • Ordin de delegare din instituție

 

 1. Când au loc stagiile la cursurile de perfecționare ?

De regulă, sunt organizate trei stagii pe parcursul anului academic:

 • sesiunea de toamnă;
 • sesiunea de iarnă;
 • sesiunea de primăvară.

 

 1. Cum se realizează procesul de instruire la cursurile de perfecționare?

Forma de organizare a cursurilor de perfecționare este cu prezență fizică. Durata cursurilor este de 4 săptămâni.

 

 1. Care este limba de instruire la cursurile oferite?

Cursurile se realizează atât limba română, cât și în limba rusă, în funcție de solicitările beneficiarilor și numărul persoanelor înscrise.

 

 1. Care este oferta pentru cursurile de perfecționarea cadrelor didactice și manageriale preuniversitare?

Planul cursurilor de perfecționare a cadrelor didactice și manageriale preuniversitare este elaborat la începutul anului calendaristic, ținând cont atât de solicitările cadrelor didactice, cât și de cerințele de pe piața muncii. Oferta este plasată pe site-ul Centrului de îndată ce a fost aprobată de rectorul USARB.

 

 1. Care este modalitatea de organizare a cursurilor de perfecționare a cadrelor didactice și manageriale preuniversitare?

Centrul de formare profesională continuă organizează cursuri de perfecționare a cadrelor didactice și manageriale preuniversitare, în incinta universității, în teritoriu și online.

 

 1. Când incepe înscrierea la cursurile de perfecționare a cadrelor didactice și manageriale preuniversitare?

Înscrierea la cursurile de perfecționare se efectuează online, anticipat demarării procesului de formare profesională, în vederea centrării adecvate pe necesitățile cadrelor didactice. Accesați site-ul: https://formare.usarb.md/ și vă puteți înregistra online. De asemenea, vă puteți înregistra, apelând numărul de telefon al Centrului: 0 231 52 412.

 

 1. Pot beneficia de cazare?

La solicitare, puteți beneficia de cazare cu plată în căminul de tip garsonieră, situat în campusul Universității.