Webinar EDU APPS: APLICAȚII INOVATIVE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ȘI SUPERIOR

 

Webinar UTILIZAREA TABELELOR ELECTRONICE

Webinarul PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR A OBIECTELOR TEHNICE

Seminarul metodico-științific cu genericul CHIMIA: ASPECTE ALE ÎNSUȘIRII DISCIPLINEI

Cursuri de perfecționare la specialitatea Educație artistică și Insruire muzicală

Cursuri de perfecționare la specialitatea Limba și literatura engleză

Cursuri de perfecționare la specialitatea Pedagogie în învățământul primar

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare la specialitățile Limba și literatura română (școala alolingvă), și Limba și literatura franceză, 01.10.2018-20.10.2018 

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare în teritoriu la  specialitatea:  Managementul educațional în perioada 16.04.2018 – 05.05.2018

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare la specialităţile Pedagogie în învățământul primar, martie 12.03.2018-31.03.2018

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare la specialităţile Biologie şi Fizică, martie 2018

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare în teritoriu la  specialitatea:  Pedagogie preșcolară (romănă) 19.02.2018-10.03.2018

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare în teritoriu la  specialitățile: Pedagogie în învățământul primar, Pedagogie preșcolară,  Managementulul educațional,  Educație artistică, or. Drochia,  februarie-aprilie 2018

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare, specialitatea   Instruire muzicală  12.01.18 – 02.03.18

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare, specialitatea Limbă și literatură română ( școlile naționale) 29.01.2018 – 17.02.2018

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare, specialitatea Psihologie  12.02.2018 – 03.03.2018

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare, specialitatea Pedagogie în învățământul primar,  specialitatea  Educație tehnologică  05.02.2018 – 24.02.2018

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare, specialitatea  Matematică

Secvențe din cadrul cursurilor de calificare și recalificare profesională – 2018

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare, specialitatea  Limbă și literatură engleză, octombrie 2017

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare, specialitatea Instruire muzicală/ Educație artistică, noiembrie, 2017