Cursuri de perfecționare la specialitatea Educație artistică și Insruire muzicală

 

Cursuri de perfecționare la specialitatea Limba și literatura engleză

 

Cursuri de perfecționare la specialitatea Pedagogie în învățământul primar

 

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare la specialitățile Limba și literatura română (școala alolingvă), și Limba și literatura franceză, 01.10.2018-20.10.2018 

 

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare în teritoriu la  specialitatea:  Managementul educațional în perioada 16.04.2018 – 05.05.2018

 

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare la specialităţile Pedagogie în învățământul primar, martie 12.03.2018-31.03.2018

 

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare la specialităţile Biologie şi Fizică, martie 2018

 

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare în teritoriu la  specialitatea:  Pedagogie preșcolară (romănă) 19.02.2018-10.03.2018

 

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare în teritoriu la  specialitățile: Pedagogie în învățământul primar, Pedagogie preșcolară,  Managementulul educațional,  Educație artistică, or. Drochia,  februarie-aprilie 2018

 

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare, specialitatea   Instruire muzicală  12.01.18 – 02.03.18

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare, specialitatea Limbă și literatură română ( școlile naționale) 29.01.2018 – 17.02.2018

 

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare, specialitatea Psihologie  12.02.2018 – 03.03.2018

 

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare, specialitatea Pedagogie în învățământul primar,  specialitatea  Educație tehnologică  05.02.2018 – 24.02.2018

 

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare, specialitatea  Matematică

Secvențe din cadrul cursurilor de calificare și recalificare profesională – 2018

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare, specialitatea  Limbă și literatură engleză, octombrie 2017

Cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare, specialitatea Instruire muzicală/ Educație artistică, noiembrie, 2017