Prim-prorector pentru activitatea didactică  – conf. univ., dr. Lidia PĂDUREAC    

Tel: (231) 52-344

Informații personale  CV-ro / CV-en

 lidiapadureac@gmail.com

Șefa Centrului de Formare Profesională Continuă – Valeria BORȘ

Tel: 0674 33 307

Tel: (231) 52-412

Informații personale  CV

E-mail: valeria.crudu@usarb.md