Centrul de formare profesională continuă (CFPC) are drept scop dezvoltarea profesională a beneficiarilor săi, ajutându-i să devină mai competitivi pe piața muncii. CFPC oferă o varietate de cursuri atractive tuturor celor care doresc își dezvolte competențele profesionale, ceea ce ar spori gândirea lor critică, creativitatea, inițiativa, rezolvarea de probleme, luarea deciziilor și gestionarea constructivă a sentimentelor. Beneficiarii sunt încurajați să participe activ la selectarea conținuturilor formării, feedbackul lor fiind decisiv în procesul organizării formării propriu-zise. Prestatorii de servicii din cadrul CFPC sunt receptivi la doleanțele beneficiarilor. Totodată, ei au grijă să își reactualizeze cursurile ținând cont de ultimele tendințe din domeniu, precum și de cele de pe piața muncii.

Flashmob organizat în cadrul realizat în cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional Education (TEACH ME)