Formare continuă profesională

Tel: (231) 52-412

Adresa:

Str. Pușkin, nr. 38, MD-3100 Bălți

E-Mail: formare.continua@usarb.md