Prorector pentru studii cu frecvenţă redusă și Formare Profesională Continuă

conf. univ., dr. LIDIA PĂDUREAC  

Tel: (231) 52-396

Informații personale  CV-ro / CV-en

  lidiapadureac@gmail.com