Cursurile programului de la USARB „Administrarea afacerilor comerciale” vor fi modernizate, grație unui proiect european

Acest fapt va deveni posibil grație proiectului Erasmus+ „ReSTART – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova”,co-finanțat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+ KA2 – Capacity Building in the Field of Higher Education. Proiectul este derulat de Universitatea Politehnica din București din toamna acestui an și va avea durata de trei ani.

Beneficiarii proiectului în Republica Moldova sunt Universitatea din Bălți, ASEM, USM, Universitatea Agrară din Moldova și Universitatea din Cahul.

La 22 decembrie a.c., la Catedra de științe economice ale Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului a USARB a avut loc prezentarea proiectului „ReSTART”. A fost format un grup ce va fi preocupat de implementare al proiectului și au fost discutate acțiunile membrilor catedrei în vederea realizării obiectivelor de proiecte.

Între altele, proiectul prevede organizarea a două sesiuni de formare a profesorilor Catedrei de științe economice la București (România) și Košice (Slovacia).

În total, în cadrul proiectului „ReSTART”, vor fi antrenați 384 de masteranzi, 75 cadre didactice și personal administrativ, 96 reprezentanți din cadrul întreprinderilor, asociațiilor profesionale, societății civile și entităților guvernamentale din Republica Moldova.

Proiectului Erasmus+ „ReSTART – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova” a fost lansat în perioada 14-16 decembrie a.c., la Universitatea Politehnica din București. Pe parcursul acestor zile, membrii parteneriatului format din nouă instituții au discutat subiecte cu referire la buna implementare a proiectului, managementul proiectului, diseminarea eficientă a rezultatelor, aspecte financiare, sustenabilitatea proiectului.

Obiectivul general al proiectului „ReSTART” este de a extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice prin valorificarea experienței avansate în domeniu.