1. Care este diferența dintre cursurile de calificare suplimentară și cele de recalificare profesională?

Cursurile de recalificare profesională sunt adresate persoanelor care doresc să obțină o calificare profesională nouă (o nouă meserie). Cursurile de calificare profesională sunt adresate persoanlor care doresc să obțină cunoștințe și deprinderi necesare activității profesionale într-o nouă specialitate/specializare specifice domeniului lor general de studii.

Centrul oferă cursuri de calificare suplimentară și recalificare profesionlă în domeniul general de studii „Științe ale educației”, propunând trei programe de studii la următoarele specialități:

 • Pedagogie în învățământul pimar
 • Pedagogie preșcolară;
 • Cadru didactic de sprijin.

Dacă ați absolvit domeniul  „Științe ale educației” și doriți să obțineți cunoștințe noi într-o specialitate diferită de cea pe care o aveți, atunci vă înscrieți la cursuri de calificare suplimentară (40 credite / 1200 ore).

Dacă, însă, aveți un alt domeniu (spre exemplu, „Filologie” sau „Drept”), urmează să vă înscrieți la cursuri de recalificare profesională, pentru a obține o nouă meserie (60 credite / 1800 ore).

 

 1. Ce acte trebuie depuse pentru a fi admis la cursurile de calificare sulimentară/ recalificare profesională?

Dosarul de admitere la cursurile de calificare sulimentară/ recalificare profesională trebuie să conțină urmatoarele acte:

 • cererea de înscriere;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia actul de studii, cu anexa respectivă (la înscriere se prezintă și originalul actului de studii).

 

 1. Când are loc sesiunea la cursurile de calificare suplimentară/ recalificare profesională?

Sunt organizate trei sesiuni pe parcursul anului academic:

 • sesiunea de toamnă;
 • sesiunea de iarnă;
 • sesiunea de primăvară.

 

 1. Cum se realizează procesul de instruire la cursurile de calificare suplimentară/ recalificare profesională?

Forma de organizare a învățământului este învățământ cu frecvență redusă.

 

 1. Care este limba de instuire la cursurile oferite?

Cursurile sunt promovate atât limba română, cât și în limba rusă, în funcție de solicitarea beneficiarilor și numărul persoanelor înscrise la cursuri.

 

 1. Care este oferta pentru cursurile de perfecționare a cadrelor didactice preuniversitare?

Planul cursurilor de perfecționare a cadrelor didactice preuniversitare este elaborat la începutul anului calendaristic, ținând cont atât de solicitările cadrelor didactice, cât și de cerințele de pe piața muncii. Oferta este plasată pe site-ul Centrului de îndată ce a fost aprobată de rectorul USARB și coordonată cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

 

 1. Cum se realizează procesul de instruire la cursurile de perfecționare a cadrelor didactice preuniversitare?

Procesul de formare se realizează atât prin intermediul instruirii tradiționale (face-to-face), cât și prin învățare mixtă. Învățarea mixtă cuprinde trei elemnete:

 • instruirea tradițională (face-to-face), realizată prin prelegeri, ore practice și de laborator cu utilizarea metodelor interactive;
 • activitatea de învățare indipendentă a auditorilor (cu integrarea tehnologiilor informaționale și de comunicare în procesul de învățare);
 • învățare colaborativă online (collaborative online learning).

 

 1. Care este modalitatea de organizare a cursurilor de perfecționare a cadrelor didactice și manageriale preuniversitare?

Centrul de formare profesională continuă organizează cursuri de perfecționare a cadrelor didactice și manageriale preuniversitare, în incinta universității, în teritoriu și on-line.

 

 1. Când incepe înscrierea la cursurile de perfecționare a cadrelor didactice și manageriale preuniversitare?

Înscrierea la cursurile de perfecționare se efectuează on-line, anticipat demarării procesului de formare profesională, în vederea centrării adecvate pe necesitățile cadrelor didactice. Accesați site-ul: http://formare.usarb.md/ și vă puteți înregistra on-line. De asemenea, vă puteți înregistra, apelând numărul de telefon al Centrului: 0 231-52-412.

 

 1. Pot beneficia de cazare?

La solicitare, puteți beneficia de cazare cu plată în căminul de tip garsonieră, situat în campusul Universității.