Înscrierea la stagiile finanțate de stat 

va fi realizată în baza ordinului de delegare (emis de conducătorul  instituției de învățământ)