CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE USARB ȘI CPIC PERIOADA 20.06.2022 – 02.07.2022

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE USARB ȘI CPIC PERIOADA 20.06.2022 – 02.07.2022 Centrul Formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în perioada 20.06.2022 – 02.07.2022, a organizat cursuri de formare profesională continuă, modulele Crearea spațiilor educaționale prin intermediul platformei MOODLE; Evaluarea. Succesul și insuccesul academic; Psihologia motivației: de…

Read More

Seminarul metodico-științific cu genericul CHIMIA: ASPECTE ALE ÎNSUȘIRII DISCIPLINEI.

Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în colaborare cu Catedra de științe fizice și inginerești, a organizat, în perioada 06.05.2022 – 20.05.2022, format online, Seminarul metodico-științific cu genericul CHIMIA: ASPECTE ALE ÎNSUȘIRII DISCIPLINEI. Formatorul Vasilii Șaragov, doctor habilitat în chimie, doctor în științe tehnice, cercetător științific, a pus…

Read More

Webinarul PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR A OBIECTELOR TEHNICE

Webinarul PROIECTAREA ASISTATĂ DE CALCULATOR A OBIECTELOR TEHNICE Aplicarea tehnologiilor informaționale în diferite domenii ale științei condiționează dezvoltarea continuă și creșterea profesională a personalului oricărei instituții. În acest sens, în perioada 06.07.2021-15.07.2021, Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în colaborare cu Catedra de științe fizice și inginerești, a…

Read More

Webinar UTILIZAREA TABELELOR ELECTRONICE

Webinarul UTILIZAREA TABELELOR ELECTRONICE _____Formarea competențelor digitale constituie un obiectiv al strategiei de dezvoltare a oricărei instituții. În acest sens, în data de 29 iunie 2021, Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în colaborare cu Catedra de matematică și informatică, a organizat Webinarul UTILIZAREA TABELELOR ELECTRONICE, formator –…

Read More