Programe noi de perfecționare la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
 
Centrul de formare profesională continuă a USARB anunță înscrieri la 2 programe de perfecționare noi: Limba și literatura rusă, destinat cadrelor didactice care predau disciplina Limba și literatura rusă și Informatică, program de formare continuă pentru cadrele didactice care predau disciplina Informatica în învățământul preuniversitar. 
Perioada de formare: 03.06.2024-29.06.2024
Format: online, platforma Google Meet
Module: formabilii pot selecta Modulul A. Didactica specialității, 10 de credite sau la 20 credite pentru Pachetul integral (Modulul A. Didactica specialității, Modulul B. Psihopedagogie, Modulul C. TIC în educație, Modulul D. Branding profesional).
Formular de înregistrare: https://forms.gle/JBjpgAjNbNfK2XSn7

Vă așteptăm cu drag!