Centrul de formare profesională continuă organizează cursuri de perfecționare la specialitatea Limba și literatura engleză. Facem totul posibilul pentru a răspunde solicitărilor beneficiarilor noștri. Încercăm să găsim împreună soluții la problemele cu care se confruntă în cadrul procesului de predare al limbii engleze în instituțiile lor de învățământ. Împreună descoperim cele mai noi tendințe în predarea limbii engleze ca limbă străină. Oferim ateliere de lucru menite să dezvolte la elevi atât competențele cheie (tradiționale), cât și competențele secolului 21. Lucrăm împreună pentru un viitor mai bun.