Stimați colegi,

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în conformitate cu Planul cursurilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice și manageriale preuniversitare, anul 2020, organizează cursuri de formare continuă la distanță, în perioada 09.06.2020-20.06.2020, în cuantum de 10 credite profesionale, 300 de ore (75 de ore – Contact direct; 225 de ore – Studiu individual), la următoarele specialități:

Educație muzicală

Instruire artistică

          Limba engleză

          Limba franceză

          Managementul educațional

          Matematica

Pedagogie în învățământul primar

          Pedagogie preșcolară

          Strategii de învățare eficientă și Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC

Înregistrarea la cursuri se va face on-line, în perioada 1.06.20-06.06.2020

Modalitățile de realizare a orelor vor fi determinate de solicitările și posibilitățile formabililor, optându-se pentru: Google drive, Clasroom, Zoom, Meet, Platforma Moodle.

Informații suplimentare la telefoanele: 0231 52412, 069388382  – Codreanu Aurelia sau la adresa e-mail: formare.continua@usarb.md