Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în perioada 17.05.2021-18.05.2021, a organizat Webinarul EDU APPS: APLICAȚII INOVATIVE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ȘI SUPERIOR, formator – conf. univ., dr. Oxana Chira, Catedra de filologie engleză și germană, lector universitar la Universitatea din Wuppertal, Germania (BUW).

Cele două dimensiuni esențiale pentru procesul de predare-învățare-evaluare în format on-line: Standardele de competențe digitale ale cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și superior și Instruirea la distanță asincronă și sincronă au condiționat un interes deosebit și au creat o atmosferă plăcută de lucru.

În același context, Doamna formator a relevat importanța și impactul platformelor educaționale Padlet, EdPuzzle, Xwords, learningsnacks, quizlet, ZumPad, Mindmap, EduPad, tricider, Wordart, lyricstraining, idroo, Mentimeter, vocaro, youGlish etc., a explicat modalitățile de aplicare a acestora în procesul de predare-învățare-evaluare, implicându-i pe formabili în grupuri de lucru și realizând împreună produse digitale.

Cadrele didactice implicate în Webinar au manifestat interes, au fost receptive și cooperante, lucrând în grupuri, demonstrând abilități și competențe digitale.

Webinarul a finalizat cu prezentarea, într-o atmosferă caldă și prietenoasă, a produselor digitale create în baza instrumentelor propuse.

Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în asentimentul cadrelor didactice participante la Webinar, aduce sincere mulțumiri dnei formator, conf. univ., dr. Oxana Chira pentru efort și dedicație.