centrare pe nevoile beneficiarilor  /  responsabilitate profesională  /  promovarea excelenței  /  corectitudine  /  cooperare și comunicare  /   adaptabilitate la cerințele pieții muncii