Dr. hab. în științe pedagogice, prof. univ., rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Ion Gagim, a fost decorat cu medalia „Nicolae Milescu Spătaru”, conferită de Academia de Științe a Moldovei (AȘM).

Distincția înaltului for științific din țară i-a fost conferită rectorului Universității din Bălți „pentru rezultate deosebite în cercetarea științifică, management eficient și promovarea imaginii științei pe plan național și internațional.”

Medalia „Nicolae Milescu Spătaru” este una din șase distincții cele mai importante ale AȘM și se conferă colaboratorilor ştiinţifici cu titlul de doctor în ştiinţe, doctor habilitat, membru-corespondent sau membru titular ai AȘM, pentru realizarea cercetărilor ştiinţifice fundamentale şi aplicative de excelenţă în domeniul ştiinţei, culturii şi artei, implementarea în economia naţională a materialelor noi şi a tehnologiilor avansate, recunoaşterea performanţelor obţinute de către comunitatea ştiinţifică internaţională.

Anterior, Ion Gagim a fost decorat cu medalia „Dimitrie Cantemir” a AȘM și distins cu Diploma de Onoare a AȘM. Ion Gagim activează la USARB din 1980. Din 2016 exercită funcția de rector al Universității din Bălți.