Centrul de Formare Profesională Continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți anunţă înscrierea la cursurile de calificare profesională suplimentară și cursurile de recalificare profesională la următoarele specialități:

  1. Pedagogie în învățământul pimar
  2. Pedagogie preșcolară;
  3. Cadru didactic de sprijin.

Dosarul de admitere la cursurile de calificare sulimentară/ recalificare profesională trebuie să conțină urmatoarele acte:

  1. cererea de înscriere;
  2. copia buletinului de identitate;
  3. copia actul de studii, cu anexa respectivă (la înscriere se prezintă și originalul actului de studii).

Cursurile sunt promovate atât limba româna cât și în limba rusă, în dependență de solicitarea beneficiarilor și numărul persoanelor înscrise la cursuri.

Forma de organizare a învățământului este învățământ cu frecvență redusă.

Sunt organizate trei sesiuni pe parcursul anului academic:

  • sesiunea de toamnă;
  • sesiunea de iarnă;
  • sesiunea de primăvară.