Centrul de Formare Profesională Continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți reamintește tuturor celor interesați de planul înscrierii la cursurile de perfecționare pe anul 2018:

Nr. d/o Specialitatea Limba de instruire Perioada de instruire/nr de ore* Nr. de cursanti
1.        Limbi și literatura franceză  

română/franceză

01.10. 2018-20.10. 2018, 150 de ore  

20

2.        Limba și literatura română (alolingvi)  

română

01.10. 2018-20.10. 2018, 150 de ore  

20

3.        Limba și literatura engleză  

română/engleză

15.10. 2018-03.11.2018, 150 de ore  

25

4.        Limba și literatura germană română/ rusă/ germană 15.10. 2018-03.11.2018, 150 de ore  

20

5.        Pedagogie în învățământul primar  

română

22.10.2018 -10.11.2018, 150 de ore  

20

6.        Instruire muzicală română/rusă 29.10. 2018-17.11.2018, 150 de ore  

25

7.        Educație artistică română/rusă 29.10. 2018-17.11.2018, 150 de ore  

25

8.        Pedagogie preșcolară română 26.11.2018 – 15.12.2018, 150 de ore  

20

9.        Matematică română/rusă 26.11.2018 – 15.12.2018, 150 de ore  

20

10.    Informatică română/rusă 26.11.2018 – 15.12.2018, 150 de ore  

20

 

Va reamintim că vă puteți înregistra atât online cât și apelând numărul de telefon:

(231) 52-412.

 

Accesând linkul puteți găsi Planul integral

Cursuri de perfecționare a cadrelor didactice preuniversitare, anul 2018