Centrul de formare continuă aduce la cunoștință tuturor audienților la Cursurile de calificare suplimentară si de recalificare profesionalăla specialitățile Pedagogie preșcolară și Pedagogie în învățământul primar, graficul de susținere finală a probelor, după cum urmează:

Specialitatea 0112.1 Pedagogie preșcolară

Nr. d/o Probe de evaluare Perioada
1.        Pedagogie 12.09.2018
2.        Proiect didactic cu simulări interactive 13.09.208
3.        Lucrare de calificare profesională suplimentară sau lucrare de recalificare profesională 14.09.2018

 

Specialitatea 0113.1 Pedagogie în învățământul primar

Nr. d/o Probe de evaluare Perioada
1.        Pedagogie 12.09.2018
2.        Proiect didactic cu simulări interactive 13.09.208
3.        Lucrare de calificare profesională suplimentară sau lucrare de recalificare profesională 14.09.2018

 

Vă dorim mult succes!