Program de formare continuă „Strategii de învățare eficientă” ajustat la exigențele proiectului Teach Me pentru personalul academic USARB. Doamna Valentina PRIȚCAN, dr., conf. univ., coordonator instituțional al proiectului, a elucidat subiectul ,,Învățarea bazată pe probleme – cale de acces la competențele secolului”. Provocarea formabililor spre schimbare, sporirea interesului față de didacica modernă a Școlii Superiore a fost elegant provocată prin abordarea originală a mai multor subiecte, inclusiv: 
• Predarea și învățarea în secolul 21: provocări pentru schimbarea paradigmei învățării. 
• Elementele importante ale PBL: relevanţa, provocarea, motivaţia, interdisciplinaritatea, autenticitatea, colaborarea
• Realizarea de proiecte și abordările PBL: cum facem diferența? 
• Componentele PBL: centrarea pe studenți, colaborare, ajustare la lumea reală și varietatea de public, rezolvarea problemelor creative.
• Trecerea in revista a modului in care PBL este diferit de genul de instruire cu care cei mai mulți dintre noi sunt obișnuiți etc.