Programul de perfecționare „Strategii de învățare eficientă” pentru personalul academic USARB.

Inovații pedagogice transferate în USARB cu suportul proiectului Teach Me. Doamna Tatiana ȘOVA, dr., conf. univ., șef catedră, a abordat subiectul ,,Învățarea vizuală” într-o manieră inedită. Formabilii au explorat specificul învățării vizuale, descrierea stilului vizual de învățare, tehnologiile de învățare vizuală, au elaborat recomandări pentru realizarea eficientă a învățării vizuale. Interes sporit au provocat subiectele cu privire la cerințele metodice în aplicarea instrumentelor de vizualizare a informației, construirea organizatorilor grafici utilizând resursele ICT, elaborarea demersurilor didactice utilizând tehnologiile de învățare vizuală.