Programul de perfecționare „Strategii de învățare eficientă” la care participă personalul academic USARB scoate în evidență abordările pedagogice inovative cu suportul proiectului Teach Me. Doamna decan Lora CIOBANU, conf. univ., dr., a scos în evidență mai multe dimensiuni ale învățării independente:
• Tipologia stilurilor de învăţare; 
• Stiluri preferenţiale de învăţare – activităţi de învăţare: interconexiuni;
• Criterii de selectare a stilului preferințial de învăţare de către studenţi.