Cadrele didactice din USARB beneficiază de cursuri de formare profesională continuă în cadrul proiectului Teach Me

Cadrele didactice din USARB beneficiază de cursuri de formare profesională continuă în cadrul proiectului Teach Me.  Explorarea tainelor internetului, tehnologiilor de căutare a informației pe internet, social bookmarking-ul, beneficiile marcării sociale, căutarea și partajarea marcajelor, gestiunea contului au fost subiectele explorate astăzi de către formabili sub ghidarea profesionistă a doamnei Corina Negară, dr., conf. univ.…

Read More

Cursuri de formare profesională continuă în cadrul proiectului Teach Me

Cadrele didactice din USARB beneficiază de cursuri de formare profesională continuă în cadrul proiectului Teach Me: • ,,Strategii de învățare eficientă”; • ,,Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC” Subiecte relevante pentru învățământul universitar, cum ar fi design-ul scenariului unui curs electronic, relația dintre predare, învățare, rezultatele învățării, problematica definiției noțiunii de competență, au fost…

Read More

Programul de perfecționare „Strategii de învățare eficientă”

Programul de perfecționare „Strategii de învățare eficientă” la care participă personalul academic USARB este axat pe elucidarea abordărilor inovațiilor pedagogice cu suportul proiectului Teach Me. Doamna Veronica RUSOV, lector universitar, a scos în evidență esența învățării reflexive, aspirând că la finalul cursului subiecții vor fi capabili: • să argumenteze importanța metacogniției în procesul didactic; •…

Read More