Cadrele didactice din USARB beneficiază de cursuri de formare profesională continuă în cadrul proiectului Teach Me:
• ,,Strategii de învățare eficientă”;
• ,,Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC”
Subiecte relevante pentru învățământul universitar, cum ar fi design-ul scenariului unui curs electronic, relația dintre predare, învățare, rezultatele învățării, problematica definiției noțiunii de competență, au fost elucidate cu măiestrie de domnul Profesor Valeriu CABAC