Programul de perfecționare „Strategii de învățare eficientă” la care participă personalul academic USARB este axat pe elucidarea abordărilor inovațiilor pedagogice cu suportul proiectului Teach Me. Doamna Veronica RUSOV, lector universitar, a scos în evidență esența învățării reflexive, aspirând că la finalul cursului subiecții vor fi capabili:
• să argumenteze importanța metacogniției în procesul didactic;
• să identifice particularitățile specifice ale învățării reflexive;
• să valorifice sugestiile metodice cu privire la stimularea învățării reflexive 
• să elaboreze mijloace didactice specifice metodelor de învățare reflexivă;
• să aplice tehnologiile de învățare reflexivă;
• să elaboreze criterii de evaluare produselor activității învățării reflexive.

Pozele de la eveniment pot fi accesate aici