Cursuri de perfecționare la specialitățile Instruire muzicală și Educație artistică

Cursuri de perfecționare la specialitățile Instruire muzicală și Educație artistică Centrul de Formare Profesională Continuă organizează în perioada 29.10.2018-17.11.2018 cursuri de perfecționare la specialitățile Instruire muzicală și Educație artistică. Am fost nespus de bucuroși să primim un număr impresionant de audienți dornici de a descoperi tainele frumosului. Cadrele noastre didactice depun tot efortul pentru a…

Read More