Cursuri de perfecționare la specialitățile Instruire muzicală și Educație artistică

Centrul de Formare Profesională Continuă organizează în perioada 29.10.2018-17.11.2018 cursuri de perfecționare la specialitățile Instruire muzicală și Educație artistică. Am fost nespus de bucuroși să primim un număr impresionant de audienți dornici de a descoperi tainele frumosului. Cadrele noastre didactice depun tot efortul pentru a oferi cursuri de o înaltă calitate, răspunzând solicitărilor beneficiarilor noștri. Suntem ferm convinși că această experiență va contribui la dezvoltarea profesională a tuturor celor implicați în procesul instructiv. Ca de obicei, mizăm pe dialog constructiv și colaborare. Doar împreună vom reuși să facem procesul instructiv-educativ încă mai motivant și interesant pentru elevi.