Cursuri de perfecționare la specialitatea Limba și literatura engleză

La data de 03.11.2018 s-au încheiat cursurile de perfecționare la specialitatea Limba și literatura engleză. Beneficiarii noștri au fost activ implicați în procesul de formare, conlucrând mereu cu cadrele didactice universitare. A fost o experiență de îmbogățire bilaterală, unde cuvintele cheie au fost colaborare, cooperare și comunicare. A fost abordată o gamă largă de subiecte, cum ar fi: reconceptualizarea educației lingvistice, strategii eficiente de comunicare, comunicarea interculturală, metode interactive de predare a limbii engleze, aspecte psihologice în predarea limbii engleze, etc. Beneficiarii noștri au lucrat cu multă dedicație asupra proiectelor finale, unde au prezentat exemple de bune practici de predare a limbii engleze centrate în exclusivitate pe elev. Am fost bucuroși să observăm dorința lor de a-și împărtăși experiența, precum și de a învăța ceva nou pentru a aplica în procesul instructiv-educativ. Sperăm să îi revedem cât mai curând la noi, ei fiind întotdeauna bineveniți, iar noi – deschiși colaborării.