O altă experiență frumoasă s-a încheiat la data de 10.11.2018. Cadrele didactice din învățământul primar au participat la cursurile de formare continuă organizate de Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Benefeciarii noștri au remarcat profesionalismul formatorilor, care au contributit la dezvoltarea lor profesională. Au fost discutate o varietate de subiecte care sunt relevante pentru domeniul pedagogiei învățământului primar. Cursurile s-au axat pe principiile euducației de bază în Republica Moldova din perspectiva şcolii prietenoase copilului, care au drept scop să asigure dreptul fiecărui copil de a avea o educaţie de calitate.