UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Distinși colegi,

 Vă aducem la cunoștință că în anul 2021 Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți va realiza cursurile de formare profesională continuă on-line, platforme educaționale Google Meet, ZOOM, Google Classroom.

Conform Ordinului MECC nr. 1469 din 31.12.2020, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți organizează cursuri de formare profesională continuă doar la programele acreditate de ANACEC, prezentate în continuare.

Oferta cursurilor de formare profesională continuă pentru cadrele didactice și manageriale, anul 2021 (20 de credite)

 1. Educație muzicală
 2. Educație muzicală timpurie
 3. Instruire artistică
 4. Limba și literatura engleză
 5. Limba și literatura franceză
 6. Limba și literatura română (școala alolingvă)
 7. Limba și literatura română (școala națională)
 8. Managementul educational
 9. Matematica
 10. Pedagogie în învățământul primar
 11. Pedagogie preșcolară
 12. Educație muzicosofică
 13. Managementul activităților culturale și aristice

Oferta cursurilor de formare profesională continuă pentru cadrele didactice și manageriale, anul 2021 (10 credite)

Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC / Strategii de învățare eficientă

Vă informăm, de asemenea, că în anul 2021, conform Ordinului MECC nr. 1469 din 31.12.2020, stagiile de formare profesională continuă la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți se realizează cu taxă, suma de 1000 (una mie) lei/ persoană (20 de credite profesionale) și 700 (șapte sute) lei (10 credite profesionale).

Înregistrarea se va face on-line, accesând www.formare.usarb.md 

Modelul contractului poate fi găsit pe pagina CFPC USARB www.formare.usarb.md

Informații suplimentare la tel.: 0 231 52 412