În perioada 10.05.2023-15.04.2023, Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți în colaborare cu Catedra de Științe economice au organizat cursul de formare profesională continuă 𝙄𝙢𝙥𝙤𝙯𝙞𝙩𝙖𝙧𝙚𝙖 𝙥𝙚𝙧𝙨𝙤𝙖𝙣𝙚𝙡𝙤𝙧 𝙛𝙞𝙯𝙞𝙘𝙚, formatori: conf. univ., dr. Dna Carolina TCACI, șefa catedrei Științe economice și asist. univ. Dna Corina NICHITCIN.
Principalele repere despre care s-a discutat:
✅Aspecte introductive privind impozitarea persoanelor fizice: tipuri de impozite și taxe achitate de persoanele fizice; subiectul și obiectul impunerii, cotele impunerii, perioada fiscală. Sursele de venit impozabile și neimpozabile;
✅ Regimul fiscal aferent rezidenților parcurilor IT. Regimul fiscal aferent liber – profesioniștilor și persoanelor care activează în bază de patentă. Reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de angajator în folosul angajatului. Scutirile și deducerile;
✅ Regimul fiscal aferent altor surse de venit, inclusiv creșterilor de capital. Restituirea impozitului pe venit;
✅ Declararea impozitului pe venit (Forma CET21): declarația precompletată, semnătura mobilă, desemnarea procentuală, achitarea impozitelor, inclusiv prin utilizarea serviciului
electronic.
Centrul de formare profesională continuă al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în asentimentul formabililor la cursul de formare profesională continuă, exprimă sincere mulțumiri formatorilor conf. univ., dr. Carolina TCACI, asist. univ. Corina NICHITCIN pentru efort, inspirație și dedicație.