În cadrul Programul Național „Investim în profesori”, Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Ocniţa și Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Biruitorul”, or. Ocnița au beneficiat de cursuri gratuite de formare continuă în perioada noiembrie-decembrie 2023.

Au fost zile intense de formare în care s-a pus accent pe relevanță și actualizare, oferind informații relevante și actualizate cu privire la noile tendințe, tehnologii și metode de predare. Totodată, am promovat interactivitatea și implicarea participanților prin exercițiile practice, studiile de caz și discuțiile în grup care au făcut ca învățarea să fie mai captivantă și mai aplicabilă în practică.

Am stabiliti conexiuni și relații cu cadrele didactice participante ceea ce reprezintă un aspect pozitiv al acestui curs de formare continuă, întrucât schimbul de idei și colaborarea pot duce la îmbunătățiri semnificative în practica didactică.

Mesaj de gratitudine pentru formatorii Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți și pentru cadrele didactice din Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, or. Ocniţa și Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Biruitorul”, or. Ocnița!

 #InvestimînProfesori #USARB #CFPC #dezvoltareprofesională #calitate Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova  USARB – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți