Consorțiul Fălești a întrunit trei instituții preuniversitare participante la Programul Național „Investim în profesori” în perioada noiembrie-decembrie 2023: Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă”, or. Fălești, Instituția Publică Liceul Teoretic „A. Pușkin”, or. Fălești și Instituția Publică Liceul Teoretic „M. Eminescu”, or. Fălești.

Programul reprezintă o experiență edificatoare, care a facilitat schimbul de idei și experiențe cu cadrele didactice, contribuind la o comunitate de învățare solidă.

Orele au fost organizate cu entuziasm și dăruire, iar formabilii s-au implicat cu plăcere și deschidere. Cursurile au abordat subiecte relevante, personalizate pentru nevoile specifice ale formabililor, consolidând competențele pedagogice și punând accent pe ultimele tendințe în educație.

Împreună putem crea o comunitate de învățare puternică și să continuăm să inspirăm viitoarele generații.

Mesaj de gratitudine pentru formatorii Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți și pentru cadrele didactice din Instituția Publică Liceul Teoretic „Ion Creangă”, or. Fălești, Instituția Publică Liceul Teoretic „A. Pușkin”, or. Fălești și Instituția Publică Liceul Teoretic „M. Eminescu”, or. Fălești!

#InvestimînProfesori #USARB #CFPC #dezvoltareprofesională #calitate Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova USARB – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți