Liceul Teoretic Grimăncăuţi, s. Grimăncăuţi, raionul Briceni și Liceul Teoretic „Grigore Vieru” or. Briceni au fost selectate pentru participare la Programul Național „Investim în Profesori” în perioada noiembrie-decembrie 2023.

Prin urmare, formatorii de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți împreună cu cadrele didactice din aceste instituții au explorat strategii inovatoare de diferențiere a instruirii, adaptând metodele pentru a răspunde nevoilor variate ale elevilor. S-a  pus accent pe aplicațiile practice relevante în contextul sălii de clasă. Prin intermediul sesiunilor de workshop și a discuțiilor interactive, formabilii au dezvoltat abilități noi și au căpătat încredere în utilizarea tehnicilor moderne de predare.

Un aspect deosebit de valoros al cursurilor a fost concentrarea asupra dezvoltării competențelor socio-emoționale ale elevilor. Cadrele didactice au descoperit instrumente pentru a cultiva un mediu de învățare pozitiv și stimulant, contribuind la dezvoltarea integrală a elevilor.

Participarea la cursurile de formare pentru profesori a fost nu doar o oportunitate de creștere profesională, ci și un pas important în direcția oferirii unei educații autentice și adaptate la cerințele secolului XXI.

Mesaj de gratitudine pentru formatorii Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți și pentru cadrele didactice din Liceul Teoretic Grimăncăuţi, s. Grimăncăuţi, raionul Briceni și Liceul Teoretic „Grigore Vieru” or. Briceni!

#InvestimînProfesori #USARB #CFPC #dezvoltareprofesională #calitate Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova USARB – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți