Graficul perioadei de instruire la cursurile de formare profesională continuă pentru anul 2019 va fi modificat în contextul aprobării de către Guvern a Planurilor pentru comanda de stat.

Graficul perioadei de instruire la cursurile de formare profesională continuă pentru anul 2019 va fi modificat în contextul aprobării de către Guvern a Planurilor pentru comanda de stat. Telefon pentru informații suplimentare: 023152412 Graficul orientativ al cursurilor poate fi cunsultat aici

Read More

În atenția doritorilor de a beneficia de formare profesională continuă la Programele…

ANUNȚ   În atenția doritorilor de a beneficia de formare profesională continuă la Programele: Instruire artistică; Educație muzicosofică; Managementul activităților culturale și artistice. Centrul de formare profesională continuă a USARB anunță că perioada de desfășurare a cursurilor la programele în cauză este 4.03.2019 – 22.03.2019   Nr. d/o Specialitatea Limba de instruire Perioada de instruire/…

Read More