ANUNȚ

 

În atenția doritorilor de a beneficia de formare profesională continuă la Programele: Instruire artistică; Educație muzicosofică; Managementul activităților culturale și artistice. Centrul de formare profesională continuă a USARB anunță că perioada de desfășurare a cursurilor la programele în cauză este 4.03.2019 – 22.03.2019

 

Nr. d/o Specialitatea Limba de instruire Perioada de instruire/

nr. de ore

Nr. de cursanți
1.        Instruire artistică română/rusă 4.03.2019-22.03.2019

150 ore

 

20

 

 

2.        Educație muzicosofică română/rusă 4.03.2019-22.03.2019

150 ore

 

20

 

3.        Managementul activităților culturale și artistice română/rusă 4.03.2019-22.03.2019

150 ore

 

20