În atenția doritorilor de a beneficia de formare profesională continuă la Programele…

ANUNȚ   În atenția doritorilor de a beneficia de formare profesională continuă la Programele: Instruire artistică; Educație muzicosofică; Managementul activităților culturale și artistice. Centrul de formare profesională continuă a USARB anunță că perioada de desfășurare a cursurilor la programele în cauză este 4.03.2019 – 22.03.2019   Nr. d/o Specialitatea Limba de instruire Perioada de instruire/…

Read More