ANUNȚ. Înregistrarea formabililor la cursurile de formare profesională continuă

ANUNȚ Centrul de formare profesională continuă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți continua înregistrarea formabililor la cursurile de formare profesională continua la următoarele specialități: Instruire artistică Educație muzicală Educație muzicosofică Educație muzicală timpurie Limba și literatura engleză Limba și literatura germană Limba și literatura franceză Limba și literatura română (alolingvi) Pedagogie în învățământul primar…

Read More

Finalizarea cursurilor de formare profesională continuă la Programul EDUCAȚIA INCLUZIVĂ pentru cadrele universitare

Finalizarea cursurilor de formare profesională continuă la Programul EDUCAȚIA INCLUZIVĂ pentru cadrele universitare În data de 24.06.2019 a avut loc înmânarea certificatelor de absolvire a Programului de formare profesională continuă EDUCAŢIA INCLUZIVĂ  (curs tematic, 10 ECTS) realizat de echipa proiectului instituțional de cercetări științifice aplicative 15.817.06.25A „Optimizarea procesului educaţiei incluzive prin formarea continuă a cadrelor…

Read More

Cursuri de formare professională continuă la specialitățile Instruire artistică și Managementul activităților culturale și artistice

Cursuri de formare professională continuă la specialitățile Instruire artistică și Managementul activităților culturale și artistice Centrul de Formare Profesională Continuă a organizeazat în perioada 3.06.2019-22.06.2019 cursuri de formare profesională continuă la specialitățile Instruire artistică și Managementul activităților culturale și artistice. Am fost fericiți să primim 48 de formabili  interesați de performanțele personale și ale elevilor/copiilor cu…

Read More

Centrul de formare profesională continuă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți  aduce la cunoștința doritorilor de a beneficia de:

ANUNȚ Centrul de formare profesională continuă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți  aduce la cunoștința doritorilor de a beneficia de: – Studii de Calificare profesională suplimentară la specialitatea Pedagogie preșcolară, durata studiilor – 1 an academic, numărul total de ore – 1800; – Studii de Calificare profesională suplimentară la specialitatea Pedagogie în învățământul…

Read More

ÎN ATENŢIA DORITORILOR DE A BENEFICIA DE CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

ÎN ATENŢIA DORITORILOR DE A BENEFICIA DE CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi, Centrul de Formare Profesională Continuă anunţă despre organizarea cursurilor de formare profesională continuă în perioada 03.06.2019 -21.06.2019 la următoarele specialități: Instruire artistică Managementul activităților culturale și artistice Educație tehnologică Matematică Informatică Înregistrarea solicitanţilor poate fi realizată: on-line, pe…

Read More

Stimați membri ai comunității academice USARB

A N U N Ț Stimați membri ai comunității academice USARB, echipa proiectului instituțional de cercetări științifice aplicative, „Optimizarea procesului educației incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preșcolar și primar”, cifrul 15.817.06.25A, în colaborare cu Centrul de formare profesională continuă al USARB, organizează formarea cadrelor didactice universitare la Programul de formare profesională…

Read More

Cursurile de perfecționare pentru cadrele didactice din Colegiul de Medicină și Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

În perioada 25.02.2019 – 15.03.2019 la Centrul de Formare Profesională Continuă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au derulat cursurile de perfecționare pentru cadrele didactice din Colegiul de Medicină și Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți la două Programe de formare profesională continuă, elaborate în cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-Network for promoting…

Read More