PE DATA DE 15.03.2019,

LA ORA 16.00 ÎN SALA SENATULUI

 (CORPUL ADMINISTRATIV)

Va avea loc înmânarea certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare absolvenților Programelor: „Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC”; „Strategii de învățare eficientă”.