În perioada 25.02.2019 – 15.03.2019 la Centrul de Formare Profesională Continuă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au derulat cursurile de perfecționare pentru cadrele didactice din Colegiul de Medicină și Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți la două Programe de formare profesională continuă, elaborate în cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-Network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME) și autorizate de MECC și ANACEC:
1. ,,Strategii de învățare eficientă” – 5 ECTS;
2. ,,Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC-5 ECTS”.
La cursuri au participat 33 formabili din instituțiile de învățământ menționate. Proiectul TEACH ME a fost finanțat de Comisia Europeană, având în calitate de coordonator instituțional USARB doctor, conferențiar universitar Valentina Prițcan. Proiectul TEACH ME a finalizat în data de 14 octombrie 2018, scopul fiind de a moderniza sistemul de formare profesională continuă prin explorarea potențialului metodologiei de e-instruire și elaborarea de cursuri inovatoare pentru asigurarea schimbării în practicile de predare-învățare-evaluare continuă la nivel internațional și național. Proiectul TEACH ME a fost implementat cu succes în USARB, iar ca finalitate oferă formabililor două programe de perfecționare – Strategii de învățare eficientă; Tehnologii avansate de instruire prin utilizarea TIC.
Pe parcursul orelor realizate la ambele programe, formabilii au avut posibilitatea să acumuleze competențe necesare profesioniștilor specializați în implementarea inovațiilor în domeniul științelor educației prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale. Cursanții au rămas profund impresionați și mulțumiți de prestanța și profesionalismul formatorilor, de acele ore de prelegeri, seminare, laboratoare, examinare, care le-au permis nu numai să se avanseze în domeniul profesional sub aspectul noilor strategii și tehnologii de predare-învățare-evaluare, dar și de stilul de comunicare interpersonală, care deschide perspective noi de realizare a sarcinilor profesionale zi de zi.

Pozele pot fi vizualizate aici