A N U N Ț

Stimați membri ai comunității academice USARB,

echipa proiectului instituțional de cercetări științifice aplicative,

„Optimizarea procesului educației incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preșcolar și primar”, cifrul 15.817.06.25A,

în colaborare cu Centrul de formare profesională continuă al USARB, organizează formarea cadrelor didactice universitare

la Programul de formare profesională continuă

 „Educația incluzivă” (Curs tematic, 10 ECTS)

 

Detalii:

Numărul de ore: 300 (contact direct – 75 ore, activitate individuală – 225 ore)

Perioada: aprilie-iunie

Lansarea: 16.04.2019, ora 15.00

Locația: Centrul de resurse pentru educația incluzivă (Aula 645, Corpul VI)

Termenul limită de înregistrare: 11.04.2019

https://docs.google.com/forms/d/143wM0dZ_CA3hNmAr9rJZa3cEm-0p633PooHe-hNcWV0/edit

Conținutul tematic:

  • Cadrul conceptual și legislativ al educației incluzive
  • Dezvoltarea copilului cu cerințe educaționale speciale
  • Evaluarea dezvoltării copilului
  • Suportul educațional individualizat
  • Abordarea individualizată a elevilor cu CES
  • Tehnologii didactice incluzive

Tipul de certificat: eliberat de CTICE

Facilitatorii:

Larisa Zorilo, conf. univ., dr.

Maria Pereteatcu, conf. univ., dr.

Veronica Rusov, asist. univ.

Tatiana Panco, lect. univ.

Vă mulțumim pentru cooperare!