Cursurile de perfecționare pentru cadrele didactice din Colegiul de Medicină și Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți

În perioada 25.02.2019 – 15.03.2019 la Centrul de Formare Profesională Continuă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au derulat cursurile de perfecționare pentru cadrele didactice din Colegiul de Medicină și Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți la două Programe de formare profesională continuă, elaborate în cadrul proiectului 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-Network for promoting…

Read More